Висока облачност

След пет минути отново се намира в изходна позиция – изхвърлен долу пред блока, зад полицейските заграждения.

– Аз съм тук по работа! Аз съм журналист! Искате ли да ви покажа картата? – опитва се да обясни на полицая, който седи от другата страна на червено-бялата ограничителна лента. Онзи е младо момче – сигурно няма двайсет и пет, вдига рамене и не се впечатлява от думите му.

– Искате ли да видите картата? Тук съм по работа! Не съм дошъл да се забавлявам! – упорства той.

– Десет крачки назад – казва му полицаят.

– Наистина имам да върша работа. Трябва да се кача. Иначе ще ме уволнят.

– Десет крачки назад – повтаря полицаят. – Или ще ви задържа.

Той се отдалечава пет метра встрани.

Понеделник е и денят започна да се скапва още в десет сутринта. Има такива дни, в които имаш усещането, че предстоят катастрофи, природни бедствия и светът е на път да изчезне, преди още да си отворил очи.

Той изважда телефона, за да види колко е часът. Единадесет. Оглежда се – около него са се събрали рехави групички, които от време на време вдигат очи към високите етажи на блока. Проследява погледите им, но е убеден, че това няма как да му помогне.

В единадесет и десет звъни в редакцията, за да попита дали да се връща обратно.

– Няма никакъв смисъл да вися тук. Полицаите не пускат горе никой. Успях да се кача, но ме изхвърлиха. При следващия опит ще ме затворят. Единственото, което мога да видя отдолу, е как всичко става на каша – казва той.

Отсреща не мислят така.

– Оставаш там, за да видиш как се развиват нещата. Оставаш до края. Докато не скочи.

– Ами ако не скочи? – пита той. – Тогава какво?

Отсреща прекъсват разговора, той прибира телефона в джоба си, ругае под нос и крачи напред-назад. Температурата е около два градуса. Вдига поглед нагоре – на седмия етаж мъжът е седнал на прозореца и краката му висят в нищото. Оттук не става ясно на колко години е, как изглежда, знае само, че този човек е идиот и му проваля деня.

Приближава се към най-близката група хора и небрежно подхвърля:

– Как мислите, дали ще скочи?