Сляпата Вайша

С лявото око виждала само назад, в миналото, а с дясното – единствено онова, което имало да става в бъдещето. И макар двете ѝ очи да били отворени като на всички зрящи, Вайша все едно била сляпа. Сляпата Вайша ѝ викали всички. Рядко излизала от къщи, а в двора ходела с протегнати ръце, блъскала се в черешата, деряла се из къпините и събаряла грънците под сайванта. Черешата, къпините и грънците не съществували за нея, така както не съществувал и днешният ден. За лявото ѝ око те още не били дошли от пръстта, за дясното ѝ били вече повехнали или станали на пръст.

Докато Вайша била още малка, майка ѝ първа забелязала странната ѝ слепота. Откъде да знаела, че за лявото око на Вайша жената, надвесена над нея, е току-що проходило момиченце, а за дясното – грозна, изкривена старица.

Когато Вайша проговорила и започнала несвързано да обяснява какво вижда, решили, че на очите ѝ е направена черна магия. Проточила се една върволица бабички, плюели през рамо, дърпали си ушите и цъкали с език.

Да пие божурово семе преди изгрев слънце 40 дни секи ден…

От ястреб жлъчка да сгори и да я наложи на окото, дорде е топла още…

От черна кокошка воденицата да обелиш, сал кожата, люспата, и я тури на очите…

Само една от бабите седяла отстрани, клатела костенурчата си глава и нищо не казвала. Накрая, като станала да си ходи подир всички, рекла тихо, че от нищо файда няма да има, докато не се намери нещо, което да ѝ събере очите и да я върне на тоя свят.

Расла, порасла Вайша, станала хубава млада жена. Дори това, че лявото ѝ око било кафяво, а дясното зелено, само удвоявало хубостта ѝ.

Дошъл един ден млад мъж да я иска за жена, застанал пред Вайша, а тя гледала към него и го виждала така:

Ляво:

Боже, това ли сополиво момченце
дошло да ме иска, милото, ризката му
отвънка, коленцата ожулени, че аз на него
майка мога да съм му, а те го пратили да ме
иска за булка, шега да си бият, боже…

Дясно:

Ръцете му треперят, космите му побелели,
грехота е, боже, ама на пръст мирише, за път
 му е дошло времето, а той булка иска, как
да си легна с него, с какви очи да го гледам, боже…